Nyheter

Aktuella nyheter

Se Kalendarium för vårens program

Vi vill att fler ska upptäcka Österåsens unika natur- och kulturvärden.
Under 2023 kommer föreningen att arrangera aktiviteter med anknytning
till kulturhistoria, konst, musik, litteratur, skog, trädgård, friluftsliv och folkhälsa.

Årsmötet Österåsens Vänner

den 19 mars 2023

Förutom den traditionella dagordningen hade vi besök av snart 94-årige Tore Nordlander som berättade om sin tid som patient på Österåsens Sanatorium under barn- och ungdomsåren. Gripande och otroligt intressant. Vi passade på att utnämna Tore till föreningens andra Hedersmedlem. Katarina Krutar berättade om när hälsohemmet startades under 1980-talet och hur det utvecklats fram till dagens center för Livsstilsmedicin. Peter Hollbrink berättade om sin tid som chef på Österåsen under 7 år och visade på det utmärkta resultat som verksamheten visar vid behandling av våra livsstilssjukdomar.
Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen

vald vid årsmötet 2023

Styrelsen                                       Ersättare

Karin Lidén, ordförande                    Annika Safrani
Peter Hollbrink, kassör                     Cecilia Jakobsson
Gunilla Rudehill, sekreterare             Rod Bradbury
Robert Hollsten, ledamot                  Karin Hedman
Lovisa Skoglund, ledamot

LONA-projekt 2022

Läs mer på projektets webbsida https://osterasenlona.se 

Konsert med Annika Wångby Stattin och Patrik Källström

den 29 oktober

Den 29 oktober spelade Annika Wångby Stattin och Patrik Källström en minnesvärd konsert där barockmusik möter jazz arrangerad av Sollefteå Musiksällskap i samarbete med Österåsens Vänner. Hervor Sjödin berättade Sagan om Österåsen.

Årets MittLitt invigdes under en galakväll på Hotell Hallstaberget. Kvällen bjöd på samtal med författarna Tove Alsterdal, Ulf Kvensler och Ella-Maria Nutti samt musikunderhållning av Lina Melander med band och dans av Halo Dance Art. Vid lördagens ”feelgood” frukost berättade författaren Annica Wennström om sina erfarenheter av att skriva en bokserie tillsammans med författarkollegan Eva Swedenmark.
Programmet fortsatte på Österåsen där Samuel Edquist, Ulf Kvensler och Catarina Lundström samtalade om litteratur och historia. Om Sapmi och att följa nästan igenvuxna stigar handlade samtalet mellan historikern Sven Olofsson och Annica Wennström om. Dagen på Österåsen fortsatte med intressanta föredrag och samtal. Den avslutades med vackra folksånger av Ulrika Bodén. Inte ett öga var torrt när Ulrika berättade om sitt arbete med den Ångermanländska visskatten. Återigen kändes det hur tacksamt det är att kunna ha kulturevenemang i miljön på Österåsen.
Årets MittLitt med tema Inland arrangeras av Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Sollefteå kommun i samverkan med lokala aktörer. Under två veckor genomfördes aktiviteter om böcker, läsande, skrivande och berättande runt om i kommunen. 

Akvarellkurs med Michael Hardt

den 8 oktober

Följ processens olika faser. Tvinga inte färgen. Först bakgrunden, undermålning, med stor pensel och mycket vatten, inga detaljer i den här fasen. Michael Hardt är inte bara konstnär utan även skicklig pedagog. Dagen började med kaffe och smörgås i samlingssalen där vi även fick ta del av tavlornas berättelser om sanatorietiden. I strålande sol promenerade vi till en utsiktsplats mot söder för att leta efter det perfekta motivet. Landskapet över Ångermanälven presenterade ett djup i både färg och form. Det målades intensivt med avbrott endast för en god lunch. Oavsett tidigare erfarenhet, nybörjare eller mer avancerad, gavs alla uppmärksamhet och individuell vägledning för att utvecklas. Tavlorna som ställdes ut i ett avslutande vernissage visade inte bara en hög standard utan också att vi ser ett landskap på lite olika sätt. Tack för en mycket lärorik dag! Hela gruppen var överens om att nästa tillfälle ska vara två dagar, gärna med fördjupning – att måla träd till exempel.

Natur- och kulturpromenad på Vandringens dag

den 10 september

Vi gjorde en tidsresa från Kungliga Norrländska Lungsanatoriet som invigdes i augusti 1901 till dagens Livsstilsmedicin Österåsen. Det blev en fin höstdag med positiva och engagerade deltagare som delade med sig av egna erfarenheter. Vi besökte olika minnesplatser från sanatorietiden, bland annat ”Hårnålstallen” där det sägs att patienterna med ett ”offer” i form av hårnålar som fästes i tallens bark hoppades att få återvända till den värld man lämnat för sin sjukdom tuberkulos. Vi förundrades av utsikten över niplandskapets tillblivelse och samtalade om naturens betydelse för hälsa och välmående. Vandringen avslutades med fika och samtal om dåtid och nutid. Sammanfattningsvis konstaterade vi liksom Helge Dahlstedt, överläkare på sanatoriet 1919-1952, att samvaro och trivsel är viktigt för att må bra och att ”grundbehandling” fortfarande handlar om god och näringsrik mat, motion och frisk luft samt återhämtning med vila och sömn.

Gunnel Granström

Hedersmedlem Professor emeritus Gunnar Boman

”Österåsen är Sveriges vackraste sanatorium och numera utmärkt anpassat till dagens problem.”

Gunnar Boman växte upp i olika sanatoriemiljöer, bland annat vid Solliden och Skogsfjällets sanatorier samt Jubileumssanatoriet Hålahult där hans far Åke Boman arbetade som sanatorieläkare. Intresset för tuberkulos grundades tidigt och ledde så småningom till studier i medicin med specialisering inom lungmedicin. År 1969 började Gunnar Boman arbeta vid medicinska thoraxkliniken vid Karolinska sjukhuset och har i många år varit verksam som professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där han bland annat introducerade ”sömnapné” i svensk lungmedicin. Han är aktiv i Internationella Tuberkulosunionen samt mångårig ledamot i Hjärt-Lungfondens och Konung Oscar II:s Jubileumsfonds styrelser. Åke Hanngren, patient och konstnär på Österåsen, sedermera professor i lungmedicin vid Karolinska sjukhuset, blev Gunnar Bomans mentor, doktorandhandledare, och så småningom hans chef. Hanngren avancerade från patient till underläkarvikarie; ingen ovanlig karriär i den generationen då många lungläkare hade haft sjukdomen.

Källa: Svensk Lungmedicinsk Förening, Medicinskhistoriska Sällskapet Westmannia

Österåsen som en vision genom konstnären Michael Hardts ögon

Den 6 november hade vi glädjen att få lyssna till designprofessorn, konstnären, filosofen Michael Hardts föredrag om Österåsen, sedd ur hans perspektiv, i den vackra samlingssalen på Österåsen. Michael Hardt är mannen, som efter en framgångsrik företagar- och akademikerkarriär i centrum av Europa slagit sig ner på en liten gård i den avfolkade byn Runeåberg i Helgum, där han funnit sin plats på jorden tillsammans med sin fru. Under sommaren 2021 har Sollefteåborna kunnat avnjuta en fantastisk utställning med trettiofem tavlor av Österåsen ur lika många perspektiv, skapad av samme Michael Hardt. Där skrev han ”Se Österåsen inte som ett problem, se Österåsen som en lösning.” Han kunde ha skrivit se Österåsen som en vision.
Österåsens sanatorium invigdes 1901, när TBC härjade som värst och orsakade vart sjätte dödsfall i Sverige. Sanatoriet byggdes som en vision om något bättre. Österåsen är inget sjukhus, det är ett slott, byggt av slottsarkitekten Fredrik Lilljeqvist, i underbar harmoni med det omgivande landskapet.
Överläkare Helge Dahlstedt och hans hustru Eva hade under åren 1919-1952 en storslagen vision.  Här skapade de det intressantaste, mest eftersökta sanatoriet i Sverige, uppskattat också bland konstnärer och intellektuella, som här fick utlopp för sin skaparkraft och skapade en av Sveriges största konstsamlingar. Michael Hardt drog en parallell med Frauenkirche i Dresden, som bombades sönder och samman i februari 1945 och skulle få bli ett fredsmonument i form av en ruin. Men en grupp personer, som saknade allt: pengar, kunskaper, makt m.m. ville annat. De hade en vision om en Frauenkirche som en levande kyrka igen. Och sedan 2005 står hon där, 1, 8 miljarder kronor senare, som ett bevis på att har man bara en vision kan man göra allt! Österåsen är ett landskapsarkitektoniskt konstverk, ett historiskt monument, ett konstmuseum, ett nationellt monument, ett medicinskhistoriskt museum, en kulturell mötesplats och nu ett livsstilscenter. Här finns fantastiska utvecklingsmöjligheter. Visionerna om ett bättre liv och en bättre framtid fortsätter!

Hervor Sjödin

Michael Hardt avtackades av Gunilla Rudehill, tidigare stadsarkitekt i Sollefteå

 

 

Trädgårdsdagen hösten 2021

En vacker höstdag i strålande solsken samlades några trädgårdsintresserade
i Österåsens park och trädgård. 

Hasse från Norrlands Tulpaner planterade tulpanlökar som kommer att växa här nästa vår.

Vem kunde tro att ”ogräskontroll” var så fascinerande… Trädgårdsmästare Alvar Eriksson samt Jens Lindman från Österåsens Handelsträdgård  visade oss en helt annan bild av våra vanligaste ogrässorter.

Vi lärde oss om platsens spännande historia, fick råd om hur trädgårdsarbetet kan göras mer ergonomiskt skonsamt samt tips om övningar lämpliga efter en hel dag i trädgården.
Nu ser vi fram emot en ny trädgårdsdag till våren.