Huvudbyggnaden med annexer, ligghallar och innergårdar är omgivna av parkområde med frukt- och örtträdgård. I skogen finns promenadvägar och platser med storslagen utsikt, köksträdgård och historiska monument.

Foto: Stefan Sundqvist

Placeringen på höjden ovanför omgivningarna upplevs fortfarande starkt och man förstår
de bakomliggande tankarna vid valet av plats.

Länsstyrelsen i Västernorrland, Värdebeskrivning 1996