Bli medlem

 

Medlemsavgift 2024
Enskild medlem: 150 kr / Familj: 250 kr
Företag eller förening: 500 kr

Swish 123 210 6771 eller BG 5662-9728
Märk betalningen med namn och mobilnummer
samt e-postadress om du vill få information.

Föreningens Stadgar