Österåsens Vänner

Österåsen har varit plats för hälsofrämjande verksamhet i över 120 år; som sanatorium, sjukhus, hälsohem och idag som kompetenscenter för Livsstilsmedicin. Oavsett inriktning har platsens unika miljö alltid betraktats som viktig för patienters tillfrisknande och välbefinnande.

Sanatorieplatsen Österåsen

Österåsens sanatorium ligger ur sanatoriesynpunkt synnerligen idealiskt på en naturlig platå uppe på Österåsberget med fri utsikt mot söder, väl skyddat mot norr och nordväst av högväxt barrskog och upp mot 80 m. höga berg. Det ligger c:a 150 m över Ångermanälvens djupa dalfåra och Faxälvens brusande forsar, med den vackraste utsikt över ådalarna med deras bördiga dalgångar och skogiga bergåsar. Till sanatoriet hör ett område av inemot 50 har. Promenadvägar finnas anlagda inom området med vidsträckta utsikter mot söder, öster och norr. Sanatoriets gynnsamma och vackra läge har säkerligen i mycket hög grad bidragit till trevnaden för de sjuka, som här vårdats.

Källa: Konung Oscar II:s Jubileumsfond: Österåsens Sanatorium 1901-1926

Österåsens Vänner är en självständig och politiskt obunden ideell förening som vill: 

  • Sprida kunskap om platsens historia och verksamhet
  • Verka för folkbildning inom livsstilsrelaterad hälsa
  • Bidra till allmänhetens kännedom om Österåsen som plats för friluftsliv
  • Arrangera aktiviteter kring kultur och natur
  • Utveckla verksamhet kring hälsa, skog och trädgård